وقت نیوز

19 اگست 2016

7:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 7:02 تلاوت و ترجمہ + نعت‘ 7:20 معرکہ‘ 8:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 8:05 نیوز لاؤنج‘ 9:00 نیوز بلیٹن‘ 10:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 10:05 سلام پاکستان‘ 12:00 نیوز بلیٹن، 1:00 نیوز ہیڈ لائنز، 1:05 آئینہ، 2:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 2:05 اپنا اپنا گریبان‘ 3:00 نیوز بلیٹن‘ 4:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 4:05 لب آزاد‘ 5:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 5:05 کراچی سے خیبر تک‘6:00 نیوز بلیٹن‘ 7:00 نیوز ہیڈ لائنز‘7:05 لب آزاد‘ 8:00 نیوز ہیڈ لائنز‘8:04 دی ادر سائیڈ ، 9:00 نیوز بلیٹن‘ 10:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 10:04 اپنا اپنا گریبان ‘ 11:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 11:05 وقت ایٹ الیون‘ 12:00 نیوز بلیٹن‘ 1:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 1:05 دی ادر سائیڈ، 2:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 2:05 اپنا اپنا گریبان‘ 3:00 نیوز بلیٹن‘ 4:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 4:05 سلام پاکستان‘ 6:00 نیوز بلیٹن۔

وقت نیوز

7:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 7:02 تلاوت و ترجمہ + نعت‘ 7:20 گیم بیٹ‘ 8:00 نیوز ...

وقت نیوز

7:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 7:02 تلاوت و ترجمہ + نعت‘ 7:20 گیم بیٹ‘ 8:00 نیوز ...

وقت نیوز

7:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 7:02 تلاوت و ترجمہ + نعت‘ 7:20 ایمبیسی روڈ‘ 8:00 نیوز ...