وقت نیوز

14 نومبر 2013

 7.00 نیوز ہیڈلائنز‘ 7-02 تلاوت و ترجمہ + نعت‘ 7-20 ٹو نائٹ ود معید پیرزادہ‘  8.00  نیوز ہیڈلائنز‘ 8-05 نیوز لاؤنج‘ 9-00  نیوز بلیٹن‘ 10.00 نیوز ہیڈلائنز‘ 10-05سلام پاکستان محرم سپیشل‘ 12.00 نیوز بلیٹن‘ 1-00 نیوز ہیڈلائنز‘ 1.05  8, پی ایم ود فریحہ ادریس‘ 2.00 نیوز ہیڈلائنز‘ 2-10  ٹو نائٹ ود معید پیرزادہ‘ 3.00  نیوز بلیٹن‘ 4.00 نیوز ہیڈلائنز‘ 4-05 اسائنمنٹ‘ 5-00 نیوز ہیڈلائنز‘ 5:05  کراچی سے خیبر تک‘ 6:00 نیوز بلیٹن‘ 7.00 نیوز ہیڈلائنز‘ 7-20 اسلام اس وقت‘ 8.00 نیوز ہیڈلائنز‘ 8.04 محفل مسلمہ‘ 9.00 نیوز بلیٹن‘ 10.00 نیوز ہیڈلائنز‘ 10.04 مجلس شب عاشور‘ 11:00 نیوز بلیٹن‘ 12.00 نیوز ہیڈلائنز‘ 05:12 محفل مسلمہ‘ 1.00 نیوز ہیڈلائنز‘ 1:05 مجلس شب عاشور‘  2-00 نیوز ہیڈلائنز‘ 2:20 اسلام اس وقت‘ 3.00 نیوز بلیٹن‘ 4:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 4:10  سلام پاکستان‘ 6.00  نیوز بلیٹن ۔

وقت نیوز

7:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 7:02 تلاوت و ترجمہ + نعت‘ 7:15 معرکہ‘ 8:00 نیوز بلیٹن‘ ...

وقت نیوز

7:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 7:02 تلاوت و ترجمہ + نعت‘ 7:20 معرکہ‘ 8:00 نیوز بلیٹن‘ ...

وقت نیوز

7:00 نیوز ہیڈلائنز‘ 7:02 تلاوت و ترجمہ + نعت‘ 7:20 گیم بیٹ‘ 8:00 نیوز ...